Liczba odwiedzin strony: 37594 Osób na stronie: 9
 

Chyliński Andrzej, notariusz. Kancelaria

 
 
Chyliński Andrzej, notariusz. Kancelaria
 
Mickiewicza 9 lok. 7
80-425 Gdańsk
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 178 poz. 1840 - Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 3a ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm....
Monitor Polski 1997 Nr 36 poz. 347 - Szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. (M.P. z dnia 23 czerwca 1997 r.) Na podstawie art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela...